KALENDAR PUTOVANJA
🍁 OKTOBAR 🍁

07. - 09. OKTOBAR – ZLATIBOR – MOUNTAIN STAR (2 
POLUPANSIONA, PREVOZ) ______________________________ 8.000 DIN. 

14. - 16. OKTOBAR – BUDIMPEŠTA (2 NOĆENJA S
DORUČKOM, PREVOZ) _________________________________ 11.000 DIN.

21. - 23. OKTOBAR – TREBINJE, DUBROVNIK, HERCEG NOVI 
(2 NOĆENJA S DORUČKOM, PREVOZ) ____________________ 9.000 DIN.

28. - 30. OKTOBAR – SARAJEVO, MOSTAR, VRELO BOSNE, 
BOSANSKE PIRAMIDE (2 NOĆENJA S DORUČKOM)_________ 7.000 DIN.

KALENDAR IZLETA
🍁 OKTOBAR 🍁

30. SEPTEMBAR - 02. OKTOBAR – BEČ  ________________________________________________________________ 45 EVRA 
01. OKTOBAR – VRNJAČKA BANJA, GOČ _____________________________________________________________ 2.000 DIN.
02. OKTOBAR – NOVI SAD, PETROVARADINSKA TVRĐAVA - LAGUMI, MANASTIR KOVILJ _______________________ 1.400 DIN.
02. OKTOBAR – ETNO SELO STANIŠIĆI, MANASTIR SVETE PETKE, BIJELJINA __________________________________ 1.700 DIN.
05. OKTOBAR – BANJA ŽDRELO (ULAZNICA UKLJUČENA U CENU) _________________________________________ 1.800 DIN.
07. – 09. OKTOBAR – LJUBLJANA, ZAGREB _____________________________________________________________ 40 EVRA
08. OKTOBAR – PEČUJ ___________________________________________________________________________ 2.500 DIN.
09. OKTOBAR – OPLENAC – BERBA GROŽĐA __________________________________________________________ 1.400 DIN. 
09. OKTOBAR – TARA, MANASTIR RAČA, REKA VRELO, TEPIH LIVADE, KUĆICA NA DRINI _______________________ 2.200 DIN.
12. OKTOBAR – TERMALNA BANJA VRDNIK ___________________________________________________________ 1.400 DIN.
15. OKTOBAR – FRUŠKOGORSKI MANASTIRI __________________________________________________________ 1.400 DIN.
16. OKTOBAR – SOKOTERME ______________________________________________________________________ 2.000 DIN.
16. OKTOBAR – TEMIŠVAR ________________________________________________________________________ 1.700 DIN.
19. OKTOBAR – IZLET IZNENAĐENJA ________________________________________________________________ 1.000 DIN.
21. OKTOBAR – MANASTIRI TUMANE I NIMNIK _______________________________________________________ 1.500 DIN.
22. OKTOBAR – ŠARGANSKA OSMICA, DRVENGRAD, VIŠEGRAD __________________________________________ 2.500 DIN.
23. OKTOBAR – DIVČIBARE _______________________________________________________________________ 1.600 DIN.
23. OKTOBAR – SOMBOR, TVRĐAVA BAČ, MANASTIR BOĐANI ___________________________________________ 1.800 DIN.
26. OKTOBAR – BANJA ŽDRELO (ULAZNICA UKLJUČENA U CENU) _________________________________________ 1.800 DIN.
29. OKTOBAR – NOVI PAZAR, ĐURĐEVI STUPOVI ______________________________________________________ 2.400 DIN.
30. OKTOBAR – ZLATIBOR, STOPIĆA PEĆINA, VODOPAD GOSTILJE  ________________________________________ 2.200 DIN.
30. OKTOBAR – SUBOTICA, PALIĆ, VINARIJA ZVONKO BOGDAN __________________________________________ 2.000 DIN.


KONTAKT ZA REZERVACIJE:
FIKSNI: 013 633 657
CENTRALA STAR TOURS: 066/318-101, 
CENTRALA STAR CITY: 066/317-101