Informacije

SMEŠTAJ

  • Bez smeštaja

Prevoz

  • Autobus
  • Program putovanja
  • Cenovnik
  • Uslovi plaćanja
  • Napomene
Polazak iz Beograda u 07:30h. Polazak iz Pančeva u 08:00h kod Doma omladine., sastanak grupe 15 minuta ranije.

Deliblatska Peščara se nalazi u jugoistočnom delu panonske nizije. Ova peščara je poznata što je najveća evropska kontinentalna peščara koja obuhvata blizu 35.000 hektara površine. Sam nastanak peščare dotira još od ledenog doba. Danas ovu peščaru vetrovi i Košava oblikuju u jedan izražen dinski reljef. Nadmorska visina dina koje se nalaze u ovoj peščari dostižu od 70 do 200 metara nadmorske visine. Ova peščara pod zaštitom UNESCO-a kao specijalnim rezervatom prirode.

Čardak je mesto koje je izuzetno dobro za sam polazak kada krećemo u obilazak pešačkih staza. Na samom parkingu nalazi se mapa staza a same staze su jako dobro obeležene. Staze su raznih dužina od 3 km do 15 km.

Polazak u popodnevnim časovima.

Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima – zavisno od uslova na.putu.

Kraj programa.

ČARDAK
PEŠAČKA TURA
Izlet
Termin: 
5. i 19. 11. 2023.
10. 12. 2023.

CENA IZLETA: 1300,00 DIN

FIRST MINUTE CENA – 10% POPUSTA U ODNOSU NA REDOVNU!

CENA IZLETA OBUHVATA:
- prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
- obilaske prema program
- usluge vodiča / predstavnika agencije tokom putovanja
- troškove ogranizacije putovanja

CENA IZLETA NE OBUHVATA :
- individualne troškove – nepomenute usluge
- dinarski, 30% prilikom rezervacije; ostatak 7 dana pre polaska

- Kontakt osoba za reklamacije Rade Sredojević 066/355-101

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu (Čl. 79), za organizaciju izleta na teritoriji Republike Srbije, kao i van granica Republike Srbije, nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije izleta.

U slučaju nedovoljnog broja putnika za izlete čiji se program izrađuje na bazi minimum 30 prijavljenih, Organizator izleta zadržava pravo da otkaže izlet, i to tri dana pre početka realizacije izleta organizovanih van granica RS i dva dana pre početka realizacije izleta organizovanih na teritoriji RS.

Organizator izleta zadržava pravo da koriguje cene u slučaju promena na deviznom tržištu.

Organizator izleta ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu izleta.

Organizator izleta zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Putnik ima pravo da odustane od izleta, i to tri dana pre početka realizacije izleta organizovanih van granica Republike Srbije, odnosno dva dana pre početka realizacije izleta organizovanih na teritoriji Republike Srbije, o čemu je dužan da pismeno, u zvaničnoj formi, izvesti Organizatora izleta. 

U slučaju otkazivanja izleta van utvrđenih rokova, Organizator zadržava pravo da uplaćen novac ne vrati putniku. 

Organizator izleta TA „Star Tours“

Organizator putovanja je turistička agencija Star Tours, broj licence OTP 245/2021 kategorija licence A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Star Tours. OUP

Preporuka

Ovo su putovanja koja smo izdvojili za vas

NAPOMENA : Sajt je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.
Star Tours - Licenca OTP 245/2021 kategorija licence A